Make your own free website on Tripod.com
PERANAN RUANGAN AYUHA BAPANDIRAN (AB) DALAM MEMERTABATKAN BAHASA BANJAR
Oleh
Mohammad Azlan Ali Bashah
e-mail: allan@banjar.org.kg

AYUHA BAPANDIR atau labih ringkas dikiyau AB adalah salah sabuting TUNGKARAN (laman) web istimewa di internet. Inya menjadi wadah bepandir (buletin board) KULAAN (istilah persaudaraan akrab tetapi tidak terikat kepada pertalian darah sahaja) siber. Inya jua gin merupakan wadah kada rasmi nang menghubungkan BUBUHAN (Bubuhan adalah merupakan kelompok kekerabatan ambilinial ) Banjar di alam siber.

Meski gin urang nang sabujurnya maulah tungkaran web ngini magun jadi tanda tanya kerana sidin balum bersedia bacuur (memperkenalkan diri). Sama ada sidin kada purun cangul atawa atas sabab lain kita gin magun kada tahu. Apa haja kisah disebaliknya, tungkaran web ngini sabujurnya sudah mulai berfungsi sebagai pusat kepada aktiviti siber masyarakat Banjar di Malaysia wan Indonesia. Bubuhannya menjadikan bahasa Banjar sebagai medium komunikasi di antara satu awan nang lain.

Pada tahun 1998 ulun mulai bahayau mancarii tungkaran web Banjar. Suatu hari tatamu awan tungkaran web AB. Mun kada silap wayah itu, ngini jua pang TUNGGAL BUTINGAN tungkaran web Banjar di internet. Antara pemandirnya wayah itu ialah Saona, Khairil Azmi @ Nanang Lamak Panggaringan, Ketitir @ aLLan, Tuhalus, Kancur, Utham, Widi, Angah Da’ Sugih dan lain-lain. Topik nang dipandirakan bakisar mengenai kelainan dialek Banjar di Banua babanding awan dialek Banjar di Malaysia. Saona”, mun kada silap ulun kaya itulah ngaran tuan nang ampunya tungkaran web AB. Sidin ini seorang guru. Sidin jua adalah urang nang sama nang maulah tungkaran web “KUYAAN BANJAR”.

Kaya itulah asal pamulaannya kaya apa Bahasa Banjar mulai dipakai sebagai Bahasa Siber. Meski gin kurang mendapat sambutan, Tungkaran Web AB bernasib baik kerana disokong oleh dua tungkaran web lain nang interaktif wan informatif. Tungkaran web ngintu ialah ‘Banjar International’ (http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/5830/) wan ‘Kuyaan Banjar’ (http://banjar.cjb.net).

Kebanyakan tulisan atawa kisah nang dibuat di AB diarkibkan dalam kedua-dua tungkaran web di atas. Bubuhan kita masih kawa marujuk tulisan-tulisan bubuhan kita nang lawas melalui kedua-dua tungkaran web tersebut. Sekalung budi wan ucapan terima kasih nang kada bahinggan kita tujukan nu Saona wan Prof. Dr. Zainal Abidin Sulaiman @ Tuhalus @ Julaknya nang kada suwah lingo ma-eloki/ mamarunai (mengemaskini dan memperbaiki) tungkaran web masing-masing.

Hakikat bahawa ilmu Internet wan teknologi maklumat nang datang tumatan Barat menggunakan bahasa asing kada sepatutnya dijadi akan alasan untuk bubuhan kita membiar akan urang Banjar ketinggalan. Kita kada sepatutnya tarus BESAPUT atau BASINGKUTAN TAPIH meniringkan arus pembangunan/perkembangan tamadun belalu meninggalkan kita. Kita sepatutnya baumbai maumpati urang lain menyasah wan mamanfaatkan kemajuan IT gasan membangun bahasa, budaya wan peradaban Banjar.

Ayuha Bepandir (AB) secara kada langsung berjaya mengisi kekosongan wan merapatakan jurang pemisah di antara bubuhan kita awan bubuhan urang lain. Menerusi AB bubuhan kita mulai membangun Bahasa Banjar. Aktiviti penulisan digarakkan melalui artikel nang dikirim ka bulletin board AB. Imbah itu artikel-artikel tersebut diitihi oleh kulaan siber nang lain. Sepalih dibaca, sepalih lagi nang menarik menjadi KUYAAN (hot topic) diulas secara panjang lebar oleh bubuhan di situ.

Artikel-artikel nang dikirim, meski gin handap inya tatap berfungsi menyumbang kepada usaha kita mengumpul istilah Banjar. Banyak di antara kita kada tahu bahawa sebahagian besar dari istilah nang takumpul dalam KAMUS PALUI adalah diambil dari artikel nang dikirim ka Ayuha Bepandiran. Prof. Dr Zainal Abidin Sulaiman saban hari mengumpulkan istilah-istilah ini. Sila itihi perbendaharaan kata dalam kamus berkenaan, inya sentiasa bertambah dari sehari ke sehari.

Tungkaran Web AB dibina pada tahun 1998. Inya sabuting dari ribuan tungkaran web nang menumpang di Disc Server.com. Dengan ruang gasan bekarya nang terhad. Tungkaran web AB telah berjaya membuktikan bahawa inya tatap berpotensi menyumbang kepada pembangunan bahasa dan budaya Banjar. Peranannya semakin luas apabila para pemandir berjaya mengumpulkan ahli-ahlinya buat pertama kali di Majlis Aruh Puga AB di rumah Y. Bhg. Prof. Dr. Zainal Abidin Sulaiman di Sungai Tangkas, Bangi. Aruh kedua Pemandir AB telah diadakan di Restoran Rose, Bandar Baru Bangi dan aruh ketiga telah diadakan di rumah Y. Bhg. Prof. Dr. Mana Sikana. Imbah itu beberapa sesi aruh lain nang kada rasmi telah menjadikan hubungan masyarakat siber Banjar menjadi semakin RAKAT (akrab).

Perkembangan Bahasa Banjar di alam siber menjadi semakin rancak dengan penglibatan aktif ahli yang kreatif seperti Angah Kupiah Sasak awan anak sidin ‘Si Dauh’. Hasrat untuk melihat urang Banjar baisi domain saurang menjadi kenyataan apabila Angah Kupiah Sasak mengambil langkah mendaftarkan BANJAR.ORG KG pada tahun 2001.

Melalui tungkaran web MANJANGUK BANUA (http://banjar.org.kg) tungkaran web nang memuatkan catatan perjalanan rombongan ahli Pertubuhan Banjar Malaysia ke Banjarmasin pada tahun 2000 dilancarkan tapak e-mail nang beridentitikan Banjar. Nama Banjar, seperti utuh@banjar.org.kg dicatatkan pada alamat e-mail bubuhan nang melanggan e-mail banjar.org.kg.

Bermula dari detik itu penggunaan Bahasa Banjar di dunia siber semakin meningkat. Peningkatan ahli pemandir di AB begitu ketara. Kuantiti artikel-artikel nang dikirim juga bertambah. Tungkaran web Banjar nang lain juga terus mendapat perhatian para pelayar internet atau masyarakat siber Banjar sekitar nusantara. Kuyaan Banjar umpamanya telah dilawati oleh lebih 17,000 pengunjung semenjak penghitung diandaki di tungkaran web berkenaan. Beberapa tungkaran web Banjar nang lain mulai dibina. Senarai tungkaran web berkenaan kawa dirujuk melalui senarai jaringan web nang ada di Kuyaan Banjar awan Banjar International.

Biar gin bermula secara gamat/gimit, tetapi kita yakin melalui tungkaran web AB Bahasa Banjar di siber akan menjelajah ke dunia baru yang menjanjikan segala macam peluang dan cabaran. Wayah ini tungkaran web AB bukan haja sekadar wadah bepandir, tagal inya gin jua bafungsi mengembangkan bahasa, budaya wan mewujudkan networking antara bubuhan kita. Semakin ramai pemandir dari pelbagai latar belakang bekumpul di tungkaran AB, mencambah pelbagai agenda wan idea untuk membangun bubuhan kita.

Bakisah tantang Bahasa Banjar, meski gin inya kada mempunyai prospek atau hingkat menjadi bahasa pengantar negara, tagal sebagai pencinta bahasa dan budaya Banjar kita tatap berharap bahasa ibunda kita kada bakal pupus. Inya akan tarus dipandirakan oleh anak cucu kita. Suatu masa kaina mungkin inya kawa dijadikan sebagai mata pelajaran elektif di mana-mana fakulti bahasa di universiti-universiti di Malaysia wan Indonesia.

Wayah ini Bahasa Banjar diajar sebagai mata pelajaran elektif di sekolah-sekolah dasar di Kalimantan Selatan. Kita amat berharap pada masa nang ka hadap, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin melalui Program Pendidikan Bahasa dan Sastera Indonesia dan Daerahnya (PP PBSID) kawa menerajui usaha ini.

Menurut sumber nang ulun baca, Program Bahasa dan Sastera Daerah hanya terdapat di UNLAM. Inya merupakan satu usaha untuk menjaga supaya bahasa daerah kada pupus. Menurut Prof. Dr Abdul Djebar Hapip, seorang Pensyarah Kanan di UNLAM, Bahasa Banjar di Kalimantan dituturkan dalam pelbagai dialek. Jumlah kesemuaan dialek kada kurang dari 38 dialek. Tetapi ada diantaranya nang parak pupus. Sidin mambari contoh, Bahasa Barangas asli wayah ini hanya dituturkan oleh 150 kepala keluarga.

Bahkan memang sudah menjadi kenyataan, demini banyak generasi Banjar sendiri sama ada nang di Malaysia, Kalimantan atau Riau kada tahu lagi babahasa Banjar. Hal itu diantaranya disebabkan kita kada maherani lagi atau kada bausaha untuk melestarikan bahasa kita. Sehingga suatu masa kamungkinan Bahasa Banjar kita akan pupus.

Amun bujurlah ujar urang, bahawa bahasa kada kawa dipisahakan awan budaya sesuatu bangsa maka amun kada wujud lagi sesuatu bahasa maka kada wujud lagi pang sesuatu bangsa. Amun pupus Bahasa Banjar maka kedada lagi pang urang Banjar.

Tulisan ulun ini kada pang menjurus kepada asobiyah Banjar. Kita harus mengakui tuhan menjadikan kita bersuku-suku untuk saling bapinanduan antara satu sama lain. Akan tetapi dalam apa jua nang kita ulah, kita disuruh talabih dahulu mengutamakan kaum kerabat kita. Dalam kontek ngini, urang Banjar adalah kulaan (keluarga terdekat) kita. Jadi jelas usaha kita bukan membangun ke arah fahaman asobiyah.

Berbalik kepada usaha handak memertabatkan Bahasa Banjar, perjalanan nang bakal kita hayau masih talalu jauh. Kita balum baisi sistem tatabahasa nang selaras untuk membina Bahasa Banjar nang baku. Bahasa kita adalah berdasarkan bahasa pertuturan. Usaha mengumpul perbendaharaan kata Banjar dalam Kamus Palui oleh Prof. Dr Zainal Abidin Sulaiman kawa kita anggap sebagai perintis atau usaha awal untuk merealisasikan usaha tersebut.

Secara dasarnya amun kita handak membakukan sesuatu bahasa, kita memerlukan badan nang memainkan peranan dalam pembentukan wan penggubalan bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka umpamanya berperanan dalam menggubal istilah Bahasa Melayu. Untuk tujuan tersebut Pertubuhan Banjar Malaysia (PBM) patut mengambil langkah mewujudkan Unit Bahasa dan Istilah Banjar.

Dalam masa yang dekat, kita berharap Bahasa Banjar akan terus menjadi salah satu dari bahasa yang digunakan di alam siber. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada bubuhan kita nang sudah membangun tungkaran web Banjar. Hasrat untuk melihat Bahasa Banjar digunakan dengan lebih meluas akan menjadi kenyataan amun kita sama-sama menyumbang untuk menjayakannya.

Kita amat berharap agar bubuhan kita nang pakar dalam IT berusaha mengwujudkan labih banyak tungkaran web dalam Bahasa Banjar. Mudah-mudahan dengan usaha tersebut, masyarakat Banjar dan Melayu di Nusantara akan lebih tertarik mempelajari Bahasa Banjar. Perkara ini kada mustahil untuk dicapai kerana apabila Bahasa Banjar tersebar luas di dunia siber, sudah pasti kita dapat menjangkakan pengguna internet akan berusaha mempelajari Bahasa Banjar untuk mengetahui maklumat yang ditulis dalam tungkaran web berkenaan.

Usaha maanjung (menobatkan) Bahasa Banjar sebagai salah sabutiung bahasa di alam siber perlu mendapat sokongan dari semua pihak terutamanya dari bubuhan kita nang cintakan Bahasa Banjar. Di samping Bahasa Melayu nang merupakan bahasa rasmi negara, Bahasa Banjar adalah bahasa kawitan kita. Inya adalah khazanah wan warisan nang perlu kita pulihara.

Usaha yang berterusan bagi memantapkan Bahasa Banjar perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Kelainan bahasa yang berbeza mengikut daerah perlu diselaraskan. Kajian ilmiah dengan metodologi yang mantap perlu dilakukan. Kita tahu bahawa PBM tidak mampu melaksanakan tugas ini bersendirian. Di PBM kita tidak mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa. Akan tetapi kita boleh menggunakan kepakaran yang ada di universiti-universiti tempatan. Apa yang perlu PBM lakukan ialah menaja GERAN PENYELIDIKAN bagi penulisan tesis mengenai bahasa, sastera dan kebudayaan Banjar kepada pelajar pasca-siswazah.

PBM hanya perlu membentuk panel bagi meneliti skop kajian sebelum meluluskan sesuatu permohonan. Kerja-kerja penyelidikan, pengumpulan maklumat dan penulisan tesis akan diselia oleh professor dan pensyarah dalam bidang bahasa. Saya yakin kredibiliti hasil tulisan yang melalui proses penulisan seperti ini akan diakui kesahihannya. Jika usaha ini dilakukan, lambat laun satu masa kelak kita akan berjaya mewujudkan satu sistem tatabahasa Bahasa Banjar yang lengkap. Ia seterusnya akan mengarah kepada kewujudan Bahasa Banjar yang baku.

Jika ini berlaku hasrat kita untuk melihat Bahasa Banjar diajar di sekolah, kolej dan universiti akan menjadi kenyataan pada suatu hari kelak.

(Dibentang dalam Seminar Bahasa Banjar sempena Mesyuarat Agong Pertubuhan Banjar Malaysia pada 4 Ogos 2002 di Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan)


Home::  Guestbook