Make your own free website on Tripod.com
Peribahasa Banjar

HURUF A
HURUF B
HURUF K
kabanyakan
kacil
kada
kajam
kalawasan
HURUF L

HURUF M

HURUF N
HURUF P
HURUF R
HURUF S
HURUF T
HURUF U
umpat

untung
upung
urang
HURUF W
wadai
waja
wajik
waluh
wani
wastu

1. (Sumber: Drs. Syamsiar Seman dan H. Ahmad Makkie, Peribahasa dan Ungkapan Tradisional Banjar, Jilid 2 huruf K - W, oleh Dewan Kesenian Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1998)

2. (Sumber: Drs. Tajuddin Noor Gani SPd, MPd., Karakteristik Bentuk, Fungsi, Makna dan Nilai Peribahasa Banjar, Banjarmasin, 2005